#สถิติหวย วันพุธ > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
16/07/2551 374 41
01/10/2551 911 67
01/04/2552 578 50
01/07/2552 542 66
16/09/2552 912 48
16/12/2552 141 05
30/12/2552 304 87
16/06/2553 104 73
01/09/2553 656 11
01/12/2553 752 09
16/02/2554 746 27
16/03/2554 331 96
01/06/2554 370 46
16/11/2554 777 57
01/02/2555 605 32
02/05/2555 501 29
16/05/2555 418 31
01/08/2555 590 50
16/01/2556 981 08
16/10/2556 289 60
16/04/2557 406 26
16/07/2557 728 45
01/10/2557 615 44
01/04/2558 704 70
01/07/2558 049 26
16/09/2558 148 06
30/12/2558 217 02
16/03/2559 918 32
01/06/2559 825 14
16/11/2559 383 44
01/02/2560 672 42
01/03/2560 453 78
16/08/2560 431 37
01/11/2560 726 85
17/01/2561 823 50
02/05/2561 038 85
16/05/2561 629 20
01/08/2561 602 78
16/01/2562 079 65
16/10/2562 564 15
01/07/2563 258 83
16/09/2563 083 57
16/12/2563 303 70
30/12/2563 628 19
16/06/2564 861 17
01/09/2564 475 79
01/12/2564 258 82
16/03/2565 867 03
01/06/2565 196 02
16/11/2565 789 64

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 6 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 7 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 8 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 7 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 3 ครั้ง
เลข 8 ออก 9 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 7 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 6 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ