#สถิติหวย วันเสาร์ > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
01/09/2550 810 69
01/12/2550 410 18
16/02/2551 054 80
01/03/2551 685 05
16/08/2551 377 36
01/11/2551 028 76
02/05/2552 452 11
16/05/2552 411 54
01/08/2552 986 92
16/01/2553 577 67
16/10/2553 377 42
16/04/2554 988 44
16/07/2554 556 12
01/10/2554 052 15
16/06/2555 373 51
01/09/2555 997 07
01/12/2555 443 43
16/02/2556 257 09
16/03/2556 433 52
01/06/2556 489 90
16/11/2556 925 28
01/02/2557 149 95
01/03/2557 318 35
16/08/2557 842 91
01/11/2557 608 44
02/05/2558 466 30
16/05/2558 421 38
01/08/2558 677 53
01/08/2558 677 53
16/04/2559 609 87
16/07/2559 764 55
01/10/2559 102 33
01/04/2560 785 80
01/07/2560 360 26
16/09/2560 143 71
16/12/2560 596 89
30/12/2560 234 98
16/06/2561 131 46
01/09/2561 510 26
01/12/2561 840 67
16/02/2562 824 56
16/03/2562 628 64
01/06/2562 461 46
16/11/2562 223 32
01/02/2563 227 06
16/05/2563 095 22
01/08/2563 391 92
16/10/2564 372 38
16/04/2565 919 58
16/07/2565 405 53

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 10 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 8 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 6 ครั้ง
เลข 5 ออก 9 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 6 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 8 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 6 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ