#สถิติหวย เดือนตุลาคม > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
01/10/2540 413 24
16/10/2540 124 98
01/10/2541 844 18
16/10/2541 080 74
01/10/2542 676 80
16/10/2542 227 28
01/10/2543 582 26
16/10/2543 662 39
01/10/2544 145 15
16/10/2544 005 48
01/10/2545 505 72
16/10/2545 641 51
01/10/2546 040 43
16/10/2546 500 03
01/10/2547 866 66
16/10/2547 858 62
01/10/2548 482 24
16/10/2548 072 71
01/10/2549 335 92
16/10/2549 825 58
01/10/2550 667 76
16/10/2550 988 48
01/10/2551 911 67
16/10/2551 277 98
01/10/2552 387 06
16/10/2552 487 00
01/10/2553 372 02
16/10/2553 377 42
01/10/2554 052 15
16/10/2554 756 83
01/10/2555 025 58
16/10/2555 343 28
01/10/2556 882 14
16/10/2556 289 60
01/10/2557 615 44
16/10/2557 409 94
01/10/2558 825 07
16/10/2558 630 62
01/10/2559 102 33
16/10/2559 947 98
01/10/2560 714 52
16/10/2560 494 86
01/10/2561 643 99
16/10/2561 515 93
01/10/2562 197 59
16/10/2562 564 15
01/10/2563 893 59
16/10/2563 051 38
01/10/2564 171 83
16/10/2564 372 38

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 6 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 7 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 7 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 7 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 8 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 9 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 9 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 8 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 7 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 3 ครั้ง
เลข 1 ออก 2 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 6 ครั้ง
เลข 4 ออก 6 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 12 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ