#สถิติหวย เดือนกุมภาพันธ์ > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
01/02/2541 959 48
16/02/2541 897 69
01/02/2542 860 69
16/02/2542 231 41
01/02/2543 213 85
16/02/2543 816 91
01/02/2544 703 13
16/02/2544 267 47
01/02/2545 270 40
16/02/2545 853 92
01/02/2546 370 94
17/02/2546 578 61
01/02/2547 822 77
16/02/2547 002 00
01/02/2548 054 34
16/02/2548 422 53
01/02/2549 729 87
16/02/2549 009 66
01/02/2550 925 56
16/02/2550 859 95
01/02/2551 684 26
16/02/2551 054 80
01/02/2552 533 69
16/02/2552 730 93
01/02/2553 312 14
16/02/2553 707 03
01/02/2554 089 55
16/02/2554 746 27
01/02/2555 605 32
16/02/2555 684 18
01/02/2556 566 66
16/02/2556 257 09
01/02/2557 149 95
16/02/2557 245 01
01/02/2558 537 79
16/02/2558 864 90
01/02/2559 800 09
16/02/2559 364 98
01/02/2560 672 42
16/02/2560 116 14
01/02/2561 853 31
16/02/2561 915 39
01/02/2562 134 04
16/02/2562 824 56
01/02/2563 227 06
16/02/2563 403 94
01/02/2564 307 97
16/02/2564 603 39
01/02/2565 308 30
17/02/2565 597 57

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 10 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 10 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 7 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 8 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 8 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 6 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 6 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 10 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 6 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 6 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 8 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ