#สถิติหวย ปี 2565 > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
17/01/2565 159 92
01/02/2565 308 30
17/02/2565 597 57
01/03/2565 905 07
16/03/2565 867 03
01/04/2565 618 10
16/04/2565 919 58
02/05/2565 642 09
16/05/2565 012 06
01/06/2565 196 02
16/06/2565 807 92
01/07/2565 417 61
16/07/2565 405 53
01/08/2565 594 14
16/08/2565 583 42
01/09/2565 332 83
16/09/2565 703 75

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 2 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 2 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 1 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 2 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 2 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 1 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ