#สถิติหวย ปี 2566 > สูตรหวยรัฐบาล

วันที่ บน ล่าง
17/01/2566 519 47

สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 0 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 0 ครั้ง
เลข 5 ออก 0 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 0 ครั้ง
เลข 5 ออก 0 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 0 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 0 ครั้ง
เลข 5 ออก 0 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ