สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่าง

งวด 17 ม.ค. 65 รหัสสูตร F8-00014 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
16 ต.ค. 63 051 38 3 ถูก
01 พ.ย. 63 404 40 1 ถูก
16 พ.ย. 63 661 46 7 ถูก
01 ธ.ค. 63 994 84 5 ถูก
16 ธ.ค. 63 303 70 9 ถูก
30 ธ.ค. 63 628 19 1 ถูก
17 ม.ค. 64 395 15 3 ถูก
01 ก.พ. 64 307 97 3 ถูก
16 ก.พ. 64 603 39 5 ถูก
01 มี.ค. 64 538 73 5 ถูก
16 มี.ค. 64 422 19 3 ถูก
01 เม.ย. 64 270 05 3 ถูก
16 เม.ย. 64 787 56 5 ถูก
02 พ.ค. 64 272 18 9 ถูก
16 พ.ค. 64 579 14 7 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 9 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 1 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 9 ผิด
16 ก.ค. 64 725 70 1 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 7 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 5 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 7 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 9 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 7 ถูก
16 ต.ค. 64 372 38 7 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 3 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 7 ผิด
01 ธ.ค. 64 258 82 7 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 7 ถูก
30 ธ.ค. 64 068 36 9 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 28 ครั้ง #สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่างแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล