สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่าง

งวด 16 ส.ค. 65 รหัสสูตร F8-00703 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
16 พ.ค. 64 579 14 9 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 9 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 9 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 6 ถูก
16 ก.ค. 64 725 70 1 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 4 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 6 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 3 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 9 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 7 ถูก
16 ต.ค. 64 372 38 9 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 9 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 7 ผิด
01 ธ.ค. 64 258 82 6 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 3 ผิด
30 ธ.ค. 64 068 36 7 ถูก
17 ม.ค. 65 159 92 6 ถูก
01 ก.พ. 65 308 30 3 ถูก
17 ก.พ. 65 597 57 8 ถูก
01 มี.ค. 65 905 07 5 ถูก
16 มี.ค. 65 867 03 8 ถูก
01 เม.ย. 65 618 10 6 ถูก
16 เม.ย. 65 919 58 1 ถูก
02 พ.ค. 65 642 09 1 ถูก
16 พ.ค. 65 012 06 0 ถูก
01 มิ.ย. 65 196 02 1 ถูก
16 มิ.ย. 65 807 92 5 ถูก
01 ก.ค. 65 417 61 8 ถูก
16 ก.ค. 65 405 53 1 ถูก
01 ส.ค. 65 594 14 8 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 28 ครั้ง #สูตรหวยดับ หลักหน่วยล่างแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล