สูตรเด่น สามตัวบน

งวด 16 ส.ค. 65 รหัสสูตร T1-00709 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
16 พ.ค. 64 579 14 45678 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 67890 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 89012 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 23456 ถูก
16 ก.ค. 64 725 70 67890 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 89012 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 67890 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 45678 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 67890 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 89012 ถูก
16 ต.ค. 64 372 38 45678 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 45678 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 89012 ถูก
01 ธ.ค. 64 258 82 23456 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 23456 ถูก
30 ธ.ค. 64 068 36 45678 ถูก
17 ม.ค. 65 159 92 01234 ถูก
01 ก.พ. 65 308 30 23456 ถูก
17 ก.พ. 65 597 57 89012 ถูก
01 มี.ค. 65 905 07 23456 ถูก
16 มี.ค. 65 867 03 23456 ถูก
01 เม.ย. 65 618 10 45678 ถูก
16 เม.ย. 65 919 58 89012 ถูก
02 พ.ค. 65 642 09 45678 ถูก
16 พ.ค. 65 012 06 67890 ถูก
01 มิ.ย. 65 196 02 01234 ถูก
16 มิ.ย. 65 807 92 23456 ผิด
01 ก.ค. 65 417 61 23456 ถูก
16 ก.ค. 65 405 53 01234 ถูก
01 ส.ค. 65 594 14 45678 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 29 ครั้ง ผิดทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 97 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 29 ครั้ง #สูตรเด่น สามตัวบนแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล