สูตรเด่น หลักร้อยบน

งวด 01 ก.ค. 65 รหัสสูตร T3-00448 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
01 เม.ย. 64 270 05 12345678 ถูก
16 เม.ย. 64 787 56 56789012 ถูก
02 พ.ค. 64 272 18 45678901 ผิด
16 พ.ค. 64 579 14 90123456 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 67890123 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 67890123 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 34567890 ถูก
16 ก.ค. 64 725 70 23456789 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 01234567 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 78901234 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 01234567 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 78901234 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 23456789 ผิด
16 ต.ค. 64 372 38 67890123 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 01234567 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 78901234 ถูก
01 ธ.ค. 64 258 82 23456789 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 12345678 ถูก
30 ธ.ค. 64 068 36 56789012 ถูก
17 ม.ค. 65 159 92 90123456 ถูก
01 ก.พ. 65 308 30 23456789 ถูก
17 ก.พ. 65 597 57 23456789 ถูก
01 มี.ค. 65 905 07 23456789 ถูก
16 มี.ค. 65 867 03 23456789 ถูก
01 เม.ย. 65 618 10 56789012 ถูก
16 เม.ย. 65 919 58 56789012 ถูก
02 พ.ค. 65 642 09 01234567 ถูก
16 พ.ค. 65 012 06 34567890 ถูก
01 มิ.ย. 65 196 02 78901234 ถูก
16 มิ.ย. 65 807 92 67890123 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 28 ครั้ง #สูตรเด่น หลักร้อยบนแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล