สูตรเด่น หลักสิบล่าง

งวด 01 ก.ค. 65 รหัสสูตร T7-00150 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
01 เม.ย. 64 270 05 78901234 ถูก
16 เม.ย. 64 787 56 12345678 ถูก
02 พ.ค. 64 272 18 45678901 ถูก
16 พ.ค. 64 579 14 90123456 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 23456789 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 78901234 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 67890123 ถูก
16 ก.ค. 64 725 70 67890123 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 23456789 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 01234567 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 56789012 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 45678901 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 67890123 ถูก
16 ต.ค. 64 372 38 23456789 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 56789012 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 23456789 ถูก
01 ธ.ค. 64 258 82 45678901 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 90123456 ผิด
30 ธ.ค. 64 068 36 89012345 ถูก
17 ม.ค. 65 159 92 78901234 ถูก
01 ก.พ. 65 308 30 23456789 ถูก
17 ก.พ. 65 597 57 34567890 ถูก
01 มี.ค. 65 905 07 23456789 ผิด
16 มี.ค. 65 867 03 45678901 ถูก
01 เม.ย. 65 618 10 01234567 ถูก
16 เม.ย. 65 919 58 90123456 ถูก
02 พ.ค. 65 642 09 45678901 ถูก
16 พ.ค. 65 012 06 90123456 ถูก
01 มิ.ย. 65 196 02 90123456 ถูก
16 มิ.ย. 65 807 92 56789012 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 28 ครั้ง #สูตรเด่น หลักสิบล่างแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล