สูตรเด่น หลักหน่วยล่าง

งวด 01 ก.ค. 65 รหัสสูตร T8-00379 สถิติย้อนหลัง 30 งวด
วันที่ 3ตัว 2ตัว ได้ ผล
01 เม.ย. 64 270 05 01234567 ถูก
16 เม.ย. 64 787 56 67890123 ถูก
02 พ.ค. 64 272 18 01234567 ผิด
16 พ.ค. 64 579 14 01234567 ถูก
01 มิ.ย. 64 972 45 45678901 ถูก
16 มิ.ย. 64 861 17 01234567 ถูก
01 ก.ค. 64 517 29 89012345 ถูก
16 ก.ค. 64 725 70 01234567 ถูก
01 ส.ค. 64 261 69 67890123 ถูก
16 ส.ค. 64 750 23 89012345 ถูก
01 ก.ย. 64 475 79 67890123 ถูก
16 ก.ย. 64 935 90 67890123 ถูก
01 ต.ค. 64 171 83 67890123 ถูก
16 ต.ค. 64 372 38 89012345 ถูก
01 พ.ย. 64 037 95 01234567 ถูก
16 พ.ย. 64 761 57 01234567 ถูก
01 ธ.ค. 64 258 82 89012345 ถูก
16 ธ.ค. 64 235 83 23456789 ถูก
30 ธ.ค. 64 068 36 67890123 ถูก
17 ม.ค. 65 159 92 23456789 ถูก
01 ก.พ. 65 308 30 45678901 ถูก
17 ก.พ. 65 597 57 23456789 ถูก
01 มี.ค. 65 905 07 01234567 ถูก
16 มี.ค. 65 867 03 67890123 ถูก
01 เม.ย. 65 618 10 01234567 ถูก
16 เม.ย. 65 919 58 23456789 ถูก
02 พ.ค. 65 642 09 45678901 ถูก
16 พ.ค. 65 012 06 01234567 ถูก
01 มิ.ย. 65 196 02 01234567 ถูก
16 มิ.ย. 65 807 92 89012345 ถูก
งวดหน้า > ?? ?? ??

ถูกทั้งหมด 29 ครั้ง ผิดทั้งหมด 1 ครั้ง คิดเป็น 97 % (เปอร์เซ็นต์)สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 2ตัว บน-ล่าง จ่าย 92
# 30 งวด ถูก 29 ครั้ง #สูตรเด่น หลักหน่วยล่างแม่นๆ > สูตรหวย รัฐบาล